Obchodné podmienky


 

Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

 

 

 

Predmet plnenia

 

Predmetom plnenia je dodávka tričiek, šiltoviek, polokošiel, pohľadníc, samolepiek a iného tovaru a to na základe objednávky kupujúceho.

Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej cene.

Cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu a poštovné tovaru ku kupujúcemu.

 

 

Dodacia doba a platobné podmienky


Bežná doba expedície tovaru je maximálne 5 pracovných dní.(Expedíciou sa rozumie predanie
zásielky Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti). Objednávky sú vybavované v poradí v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.
Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci.

Povinnosti Predavajuceho


Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu
kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

 

 

Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci (zlyhanie doručovateľa) alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

 

Vrátenie tovaru


Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru preukázateľným spôsobom. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

 


Tovar sa vracia osobne, prostredníctvom pošty či kuriérskej služby. Peniaze za už zaplatený tovar budú vrátené najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.


Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak bol vyrobený na základe objednávky.
 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s
nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
 

 

Internetový obchod


Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými
podmienkami. Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní predávajúcemu.

 

 

Záverečné ustanoveniaVšetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.